Monday, 2 September 2013

Boss 2013 Bollywood Movie Dialogues


By on 14:26Naam Hai Boss 2013 Bollywood Movie Dialogues

Har Sant Ka Ek Beeta Hua kal Hota Hai, aur Har Papi Ka Ek Ane Wala Kal Hota Hai

Abe oh Lakad Bagge Ki Aulaad Kabhi Suna Nahi Kya, The BOSS is Always Right

BOSS ka Khoon Bolta Nahi Khaulta Hai... Aur Jab Yeh Khaulta Hai to BOSS ek ek ko Fodta Hai

Maut Ko toh Log Yuhi Badnaam Karte Hain.... Takleef to Zindagi Deti Hai

Apne Ko Kya hai..... Apne Ko Sirf Paani Nikalna Hai

Love to hear what you think!